Pres Besleme

Ürünlerin pres alnına taşınması, uygun bekleme magazinlerin tasarımı ve imalatı, robot tutucu tasarımı, Otomasyon sistemlerinin kurulumu yada mevcut sistemlerle haberleşilmesi, scada arayüzü ile ERP / MES ortamına veri akışı yapılması aşamalarının tümü….