Kartezyen Robot Projeleri

Beyaz ayar işleminin yapılabilmesi; TV ünitelerinin tam orta noktasından ölçüm cihazlarının extra ışık almayacak şekilde belli süre sabit tutularak ölçüm yapılması ve sonucunda “Uygun” yada “Uygun Değil” şeklinde ölçüm cihazından çıkış vermesiyle gerçekleşir. Klasik yaklaşımda operatör, TV ölçüm yapılacak olan istasyona geldiğinde barkodu okutur, ölçüm cihazını sabit bir şekilde tutarken diğer eliyle cihazın verdiği sonuca göre “Uygun” butonuna yada “Uygun Değil” butonuna basar ve uygun olmayan cihazlar hattın sonunda arızalı olarak barkod sayesinde ayrılır. Bu uygulamalar zincirinde operatörün akan hatta önce barkodu okutup, bir eli ile ölçüm yapıp, diğer eliyle butona basma işlemi zamandan seri üretimlerde mutlaka tasarruf edilmesi gerekli olan, gün sonunda belki de üretim adedinin yüzlerce kez düşmesine neden olan önemli kayıp zamanları oluşturur. Aynı zamanda ölçüm cihazının hassas bir şekilde tutulamamasından kaynaklı ölçüm hataları nedeniyle doğru çalışan TV’lerin arızalı olarak ayrılmasına dolayısıyla ürün kayıplarına neden olmaktadır.

Otomatik beyaz ayar üniteleri ile bu sorun önemli miktarda çözülmüştür. Zamanlama sorunu iki yoldan çözüme ulaştırılmıştır. Birincisi üç farklı kolun aynı anda çalışmasıyla çözülmüş, bunun karşılığı fiziken mümkün olmayan üç operatörün aynı anda aynı yerde çalışması anlamına gelmektedir. İkincisi ise hatta giriş yaparken kullandığımız otomatik barkod sistemi sayesinde hat hızındaki artışların barkod okuma için hattın durdurma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Eksiksiz, doğru ölçümün yapılabilmesi ve arızalı olmayan ürünlerin yanlış ölçümden dolayı arızalı sınıfına ayrılması sorunu ise; Giriş bölümüne yerleştirdiğimiz iki adet dikey bir adet yatay sensör sayesinde, TV’lerin konveyör üzerinde hangi açıyla geldiklerini ve TV nin yatay boyunu hesaplıyor, bu ölçüleri baz alarak, hangi ölçü ve boyutta TV gelmesi farketmeksizin, beyaz ayar ölçüm cihazlarını tutan robot kollarının her işlemde tam orta noktaya ve doğru açıda temas etmesini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz otomatik vidalama beyaz ayar robot projesi barkod okuyucu sayesinde ERP sistemiyle haberleşerek kaç ürünün testten geçip, geçemediği bilgisini aktarmakta. Bu sayede hat durmaksızın doğru, izlenebilir, kaliteli ölçüm verileri elde edilebilmektedir.