×

Proses Otomasyonu

 • Otomasyon Mimari Çizimi
 • Karmaşık veya kompleks proseslerin senaryosuna göre algoritma ve optimizasyon modelleri hazırlama
 • IEC 61131-3 standardına uygun programlama.
 • Kullanımı kolay, açık ve anlaşılabilir SCADA çizimi.
 • İhtiyaca ve kullanıcı isteğine göre objelerin faceplate veya pop-up sayfa tasarımlarının yapılması.
 • Operatör, bakımcı veya ilgili yöneticilerin, ihtiyacı olan verilere kolayca erişmesi için kişi veya gruplara özel erişim ve kontrol yetkilendirmesi.
 • Tüm verilerin SCADA da toplanıp, verilerin işlenmesi ve anlamlı tablo ve grafiklerin, detaylı animasyonların yapılması.
 • Sistemin geriye dönük takibinin ve anlık durum takibinin yapılabilmesi için trend ekranlar ve data kayıtları yapılması.
 • Taleb doğrultusunda telekontrol sistemleri, kablosuz haberleşme IWLAN, Wireless Hart ve GPRS gibi farklı yapıları uluslararası standartlara göre kurulumu;
×

Makina Otomasyonu

 • Makina Mekanik Tasarımı
 • Makina Mekanik Montajı
 • Makina Pano Tasarımı ve İmalatı
 • Makina Otomasyon Yazılımı ve Devreye Alınması
 • Makina Reçete Oluşturulması
 • Makina Uzaktan Kontrol ve Arıza Bilgisi Görüntüleme
 • Makina Back-Up Dosyalarının Alınması
×

Veri Analiz Ve Raporlama

 • Veritabanı Oluşturulması
 • Veri Analizi
 • Veri Depolama
 • Geçmişe Yönelik Veri Raporlama
 • SQL Ara Yüz Tasarımı
 • Bulut'a Veri Aktarımı
 • Excel , PDF Veri Çıktısı
 • Grafik Veri Çıktısı
×

BMS ( Bina Yönetim Sistemi )

 • Enerji İzleme ve Raporlama
 • Aydınlatma Otomasyonu
 • Telefondan Uzaktan İzleme ve Kontrol
 • Yangın Algılama Sistemi ve İzleme
 • CCTV Sistemi ve İzleme
 • Verilerin Toplanması analiz ve Raporlama yapılması
×

HVAC Otomasyonu

 • Klima Isı Kontrol Görüntüleme
 • Uzaktan Kontrol ve İzleme
 • HVAC Yazılımı
 • Enerji İzlemesi ve Raporlama
 • Enstrümanların Alarm Bilgisi
 • Verilerin Toplanması analiz ve Raporlama yapılması
 • IOT Uzakdan İzleme ve Kısmı Müdahaleleri izin verilmesi
×

Bakım Servis ve Eğitim

 • AC Drive Devreye Alma , Arıza takip , Parametrelendirme
 • Siemens Servo Drive Devreye Alma , Arıza Takip , Parametrelendirme
 • Drive Yazılıma Ekleme , Yazılımdan Çıkarma
 • Verilerin Toplanması analiz ve Raporlama yapılması
 • IOT Uzakdan İzleme ve Kısmı Müdahaleleri izin verilmesi