Promeda Akademi

img


Bir kurumun güçlü ve uzun ömürlü olabilmesi için bir taraftan eğitimli seçkin ve nitelikli bireyler ile çalışması gerekirken diğer taraftan çalışan bireylerin çalıştığı kurumun kabiliyetlerinden, uzmanlığından ve tecrübelerinden haberdar olması gerekmektedir. Bu neden ile kurum ve çalışanı arasında sürekli diyalektik bir ilişki vardır. Kurum geliştikçe çalışan birey gelişecek, çalışan birey geliştikçe kurumun gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Promeda çalışan bireylerin değerlerinin kurumun değeri ile direk ilintili olduğunu bildiği için çalışan bireylerinin eğitim, öğretim ve gelişimi ile yakından ilgilenmektedir. Bu amaçla Promeda Akademi'yi kurmuştur.
Akademi programı çalışan bireylerin mesleki yetkinliklerini, teknik bilgilerini, mesleki farkındalıklarını, yönetim ve liderlik becerilerini arttırırken aynı zamanda bireysel gelişimleri ile de yakından ilgilenmektedir.
Akademi müfredatında yer alan eğitimler şirketin yöneticileri ve uzmanları na ek olarak üniversite ve profesyonel eğitim firmaları ile iş birliği yaparak hazırlanmıştır.
Promeda akademi eğitim katagorileri.
alternative

Proje Yönetimi

alternative

Zaman Yönetimi

alternative

Mühendislik Yönetimi

alternative

Bilgi Yönetimialternative

Malzeme Bilgisi

alternative

Otomasyon

alternative

Endüstri 4.0

alternative

Liderlikalternative

Proje Tasarım

alternative

Satış

alternative

İş Geliştirme

alternative

İletişim