Promeda Tasarım Merkezi

Tasarım Merkezleri Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerde bulunan merkezlerdir.
Başka bir tanımlama ile;
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuşlardır.
Dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır.
#
Yaptığımız Bazı Tasarım Çalışmaları Şunlardır..
Televizyon Ekranı Rengini Ayarlama (Beyaz Ayar) Projesi
#


Televizyon Arka Kapak Vidalama Projesi
#


Robotik Paletleme Projesi
#


Çapak Alma Projesi
#


Robotik Zımparalama Projesi
#